Depilació completa

La depilació completa (repàs) inclou:

  • Cames senceres
  • Engonals
  • Aixelles
  • Facial