Pressoteràpia

Drenatge limfàtic mecànic que estimula la circulació de retorn i de drenatge mecànic de la limfa.