Tonka | 40 min

Tractament propi Els Núvols. Combina diverses tècniques per aconseguir l’equilibri interior: geotermal, ‘shiatsu’ i olis essencials.