Zona mini

La zona mini inclou:

  • Línia alba
  • Aureola
  • Llavi
  • Entrecella
  • Dits (mans i peus)
  • Clatell
  • Patilles
  • Peus